SPIRITUAL RESPONSE THERAPY

Spiritual Response Therapy Poznáváme svět prostřednictvím svých pěti smyslů. Vnímáme dění kolem nás a budujeme si systém přesvědčení na tomto vnímání založené. A vynášíme soudy- to je správné nebo špatné, dobré nebo zlé, pozitivní a produktivní nebo negativní, destruktivní, omezující, které pak tvoří rámec našeho života.
Základem této práce je proces vyhledávání a odstranění škodlivých programů z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního univerza a budoucích životů. Tato práce má u většiny lidí obvykle značný efekt. Díky tomu už došlo k mnoha mentálním, emocionálním a duchovním uzdravením.
My jako terapeuti nemůžeme změnit vaši vědomou mysl nebo zaběhlé návyky. Změna vědomých návyků, negativního myšlení a jednání je Vaší zodpovědností. Pokud se Vám to podaří, můžete ve svém životě prožít zázraky.

Nezabýváme se žádným z vašich pozitivních životů, protože ty vám nepůsobí žádné problémy. Soustředíme se na škodlivé energie, které pocházejí z minulých životů, protože ty je nutno odstranit. Po odstranění negativních programů je i negativní a škodlivá energie s nimi spojená rozpuštěna a zůstává pouze moudrost a poučení získané z této zkušenosti. Staré programy se již nemohou vrátit, ledaže byste si vytvořili další negativní energie velmi negativními emocemi nebo opakováním negativních návyků. Také je nutné vědět, že dokud nejsou odstraněny všechny vrstvy negativních programů, mohou se ještě objevovat další problémy, které je nutno také postupně vyčistit.

Na základním semináři SRT se používá 13 programů k výuce, prozkoumávání a čištění problémových oblastí:

DĚDICTVÍ- je většinou přesvědčení, které jste získali v jiném životě a přenesli jste si je do života současného. Dalším obvyklým zdrojem zděděných přesvědčení jsou rodičovské geny.
ZTOTOŽNĚNÍ SE- čím jste? Nebo lépe, čím se cítíte být? Často vidíme sebe samé jako vymodelované podle jednoho nebo obou našich rodičů. Ztotožňujeme se s nimi a přebíráme jejich rysy. To je v pořádku, pokud jsou tyto rysy pozitivní a konstruktivní.
ZÁZNAM (otisk)- je informace nebo přesvědčení přijaté do podvědomí v emocionálně vypjatém okamžiku. Záznam se zafixuje do podvědomí a může se později, když nastanou "vhodné" vnější okolnosti, manifestovat.
TRAUMATICKÝ ZÁŽITEK- v tomto okamžiku všichni prožíváte mnoho věcí, ačkoli tyto zážitky možná považujete za samozřejmé nebo si jich ani nejste vědomi. Mohou vytvořit těžké fóbie a mít dlouhodobé následky.
PROSPĚCH, VÝHODA, VYUŽITÍ- je něco, co se vyplácí. Může být pozitivní a prospěšný nebo negativní a destruktivní.
KONFLIKT- je často přání nebo potřeba, která se střetává s nějakým tabu: "Chci tě milovat, ale nemůžu, protože ty mě nemiluješ". Konflikt může být zdrojem pocitu viny, což může způsobit, že si vytvoříte programy sebetrestání, sebeomezování nebo sebezničení.
SEBETRESTÁNÍ- s tímto programem se setkáváme u většiny klientů. Existuje nespočet důvodů, proč si duše vytváří takové programy.
JAZYK TĚLA- existuje ve dvou kategoriích: tělesné srovnávání a tělesné vyjádření. I Vámi vyřčené slovo může vytvořit program jazyka těla: "Bolí mě z tebe hlava" nebo "Z toho se mi zvedá žaludek".
MINULÉ ŽIVOTY- mohou být buď program, nebo doba, ve které program vznikl. Na téma minulých životů a reinkarnace existuje mnoho dobrých knih.
MINULÉ ŽIVOTY V JINÝCH DIMENZÍCH- jsou životy na jiných planetách, v jiných slunečních systémech nebo galaxiích či jiných vesmírech.
BUDOUCÍ ŽIVOTY- jako věčné duchovní bytosti nejsme omezeni časem a prostorem. DISKARNÁTI/ENTITY- je to jakákoli živá duše, která procesem zvaným smrt opustila fyzické tělo, ale neopustila ještě fyzické vibrace planety.
STRACH- s tímto programem se setkáváme často, může mít počátek v tomto životě nebo kdykoli nazpátek po časové linii.

Na pokročilém semináři SRT se přednášejí ostatní složitělší programy.

RESTRUCTURING

Restrukturování se týká tří hlavních aspektů života: těla, duše a ducha. Duch je podstatou veškerého života, je jeho zdrojem i vyjádřením. Je zapojen jako všechno, co existuje, do neustálého procesu rozpínání a rozšiřování sebe sama. Součástí tohoto procesu jsme i my.
Restrukturování zahrnuje mnoho metod a postupů. Celý systém pracuje na několika úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní. Je nejkompletnějším a nejúplnějším ze všech zatím známých systémů práce s vědomím. Jeho součástí jsou tyto metody: Propojení těla, Práce se svaly, Poradenství o výživě, Uvolnění emocionálního stresu, Restrukturování mozku a mysli, Chybné dýchání, První krční obratel, Korekce krku, Kloakální dutina, Problémy s kyčlemi.

Tento systém je obvzláště účinný při problémech se zády. Dobře se také s jeho pomocí opravují a odstraňují problémy s koleny, kyčlemi, krkem a rameny. Člověk s diagnózou kloubní artritidy má často pouze svaly v nesprávné pozici, a to se dá napravit. Restrukturováním lze problém identifikovat a napravit.