ONE BRAIN
One Brain

Jednou, ale hluboce účinnou metodou "ONE Brain" můžete uvolnit depresivní účinky strachu a bolesti z minulosti. Odstraněním bloků z těla, mysli a pocitů, budete schopni zkorigovat fyzické, emocionální i mentální problémy jiných lidí.

Všichni, které to zajímá, jsou vítáni, aby se zúčastnili našich kurzů, takže všichni mohou mít osobní zkušenost s touto jemnou, neinvazní, revoluční, vědeckou metodou a šťastný život.

1. NÁSTROJE PROFESE uvádějí základní techniky, s nimiž pracujeme: barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu.

2. ZÁKLADNÍ ONE BRAIN (JEDNOTNÝ MOZEK) představuje systém "jednotného mozku", detailně propracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole.

3. KÓD TĚLA vysvětluje Struktury/ Funkce, aby nám umožnil pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a naše osobní systémy přesvědčení.

4. ONE BRAIN PRO POKROČILÉ prohlubuje znalosti One Brain o to, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defuzních stresů (příčin stresů).

5. HLASITĚJŠÍ NEŽ SLOVA zvyšuje vlastní sebepoznání, týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturách a funkcích.

6. STRUKTURÁLNÍ NEUROLOGIE završuje výuku základních technik používaných v systému "Jednotného mozku" se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla.


Odblokování tvořivého psaní
Odblokování ESP (mimosmyslového vnímání)
Nejhorší zvyky, nejhorší lži
Sexuální očekávání
Podnikání
Hojnost
Čekající kila I, II
Barometr v těle
Zneužívání
Alergie
X- faktorové tělo

S nastupujícím 21. stoletím dochází k různým změnám a nastává i čas nových možností. Potřebujeme hledat lepší způsoby, jak připravit naše děti, aby dokázaly efektivně jednat ve věčně se měnícím světě plném nástrah. Naše děti jsou plné strachu a bolesti jako my, naši rodiče, prarodiče atd.

Metoda "One Brain" /jednotný mozek/ má k dispozici účinné techniky, kterými můžeme odstranit strach a bolest z minulosti, znovu propojit tělo, mysl a ducha, snadno a přirozeně dosáhnout omlazení, rozvíjet sebedůvěru a pozitivní představu o sobě, což je klíčem k úspěšnému životu.

Co může způsobit dyslexii?
Příklad z poradenské praxe:
Maminka přivedla sedmiletou Alenku, která měla problémy se sčítáním a odčítáním, psaním, čtením, s vnímáním a koordinací. Alence bylo doporučeno přemístění do zvláštní školy, neboť tempu ve třídě nestačila. To jí vzalo zbytek sebevědomí, který ještě měla. Situace vypadala beznadějně. Alenka se chtěla dobře učit, ale nějak to nešlo.

Svalový test poukázal na problémy se součinností obou hemisfér. Tato nerovnováha vznikla u Alenky ve 3 letech, kdy byla v nemocnici, odloučená od rodiny. Alenka tam hodně plakala, měla strach, bolest a chtěla být s maminkou. Tu do nemocnice nepustili, prý v zájmu léčení Alenky. Alenka je velmi citlivá holčička a díky slibům sestřiček, že maminka si pro ni přijde už zítra, ztratila důvěru k dospělým.
Jemnými korekcemi jsme uvolnili vytvořené bloky a navodili ztracenou rovnováhu. Alenka dostala speciální cvičení i na doma, aby si rovnováhu udržovala, než se jí zafixuje. Odblokování traumatu z dětství způsobilo markantní zlepšení ve škole, a tak Alenka mohla zůstat. Pracovala jsem s ní ještě dvakrát a výsledkem po určité době bylo, že dostávala jedničky a dvojky.

Kdo by spojoval pobyt v nemocnici s dyslexií?