MANDALA ŽIVOTA

Mandala života

JE VZDĚLÁVACÍ PROJEKT,
JEHOŽ CÍLEM JE PŘIBLÍŽIT
LIDEM INFORMACE,
KTERÉ POTŘEBUJÍ K TOMU,
ABY MOHLI BÝT PÁNY SVÝCH ŽIVOTŮ,
ABY MOHLI PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST
ZA TO, CO SE V JEJICH ŽIVOTĚ DĚJE,
ABY MOHLI ZMĚNIT VŠE,
CO SE JIM V JEJICH ŽIVOTĚ NELÍBÍ.


Tento vzdělávací systém nám nabízí nový pohled na věci kolem nás i v nás. Může být účinným pomocníkem pro ty, kteří se zabývají objevováním sebe sama a svých skrytých možností, také vodítkem těm, kdož pátrají po smyslu života a řádu světa . Může se stát nástrojem k nalezení cesty z fyzických i psychických potíží.


CESTA MANDALY ŽIVOTA
V prvních třech kurzech se naučíme techniky a postupy, které se stanou základem naší práce s Mandalou života. Zároveň nás tyto kurzy připraví na to, abychom dokázali porozumět samotnému vzorci Mandaly života, podle kterého je celá tato metoda nazvána.

Druhý stupeň kurzů (4.-8.) nás seznámí s mozaikou Mandaly života. Postupně se budeme zabývat základními principy koloběhu životní energie a životních lekcí, ze kterých se mozaika Mandaly života skládá. Sestavíme celý její vzorec a propojíme jednotlivé úrovně.

V kurzech třetího stupně (9.-14.) se budeme věnovat tomu, jak se stát opravdovým mistrem svého života. Budeme se zabývat tím, jak uplatňovat všechny principy, kterými jsme se zabývali v minulých kurzech, v každodenním životě, jak ho ovlivňovat a vytvářet podle svých představ a přitom v souladu se světem kolem nás. Pokud se nám to podaří, můžeme se stát inspirací ostatním.

1. ÚVODNÍ KURZ 3 dny
Základní nástroj kineziologie- svalový test, využití svalového testování k získávání informací pro odblokování. Základy odblokování podle Mandaly života.

2. VYDEJME SE NA CESTU 3 dny
Více a do podrobností si osvojíme postup odblokování a naučíme se korekce, které nám budou užitečné při práci s některými základními tématy/problémy.

3. NASEDAT A JEDEM 3 dny
Další korekce a témata, která nám umožní zvýšit naši úroveň uvědomění tak, abychom mohli porozumět principům, zákonitostem a symbolice Mandaly života.

Absolventům prvních šesti kurzů One Brain stačí zkrácený kurz, který se zabývá souvislostmi a rozdíly obou metod.

1.-3. NA ZAČÁTEK NOVÉ CESTY 3 dny

Délka všech dalších kurzů je 4 dny.

4. MAPA NA CESTU
Tajemství pohádek. Kde se vzal mýtus svaté rodiny. Rovnováha emocí. Velká arkána tarotu- cesta života.

5. DRŽTE SI KLOBOUKY, JEDEME Z KOPCE
Tarotová esa se netahají z rukávu. Jak souvisí had z ráje se znamením zvěrokruhu. Dvanáct čaker.

6. CO JE POD KAPOTOU?
Ohňostroj dimenzí. Malá arkána. Čínský pentákl a tajemství vašeho těla.

7. HVĚZDNÉ NEBE NAD HLAVOU
Univerzální zákon "jak nahoře, tak dole". Planety, buňky, nemoci.

8. KLÍČE K VAŠIM KOMNATÁM
Numerologie, I-ting.

9. BRÁNY KE ZKUŠENOSTI
Narození a smrt- dvě významné brány, které ohraničují náš život. Bez jejich pochopení nechápeme ani život samotný.

10. OBRAZ BOŽÍ
Lidská sexualita je jedinečným tvůrčím nástrojem (který nám byl dlouho skrýván), neboť právě ona nám umožňuje být obrazem božím.

11. ČLOVĚK- PÁN TVORSTVA
Člověk má jako jediný ze živočichů dar svobodné volby. Proto také jedině on může být pánem buněk, které žijí v jeho těle, a může se rozhodnout, zda jim přinese život plný radosti, nebo utrpení.

12. ZRCADLO VZTAHŮ
Všechno, co je v nás, vyzařuje ven a odráží se v našich vztazích se vším, co je kolem nás.

13. KOMUNIKACE S UNIVERZEM
Všichni máme možnost komunikovat s univerzem a s věcmi kolem nás, ale jen někteří vědí, jak na to.

14. JDI A NEHŘEŠ VÍCE
Mandala života nám poskytla dostatečné množství informací, abychom pochopili základní principy života. Není tedy třeba, abychom se nadále potáceli mezi extrémy černé a bílé. Můžeme kráčet cestou světla.