KREATIVITA PŘES PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉRU

Kreativita přes pravou mozkovou hemisféru

Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Kurz vychází z úspěšných principů metody Dr. Betty Edwardsová, která je profesorkou na oddělení umění na Kalifornské univerzitě. Používají se tu nejnovější objevy z oblasti výzkumu mozku na metodiku kreslení. Zvykli jsme si používat zejména jeho levou stranu, která je analytická, verbální, zaměřená na čas a je sídlem strachu. Potlačujeme pravou stranu mozku, která je kreativní, prostorová, muzikální, sídlí zde představy a vnímání barev. Současné výzkumy naznačují, že pravá hemisféra je v mnoha oblastech výkonnější a rychlejší, protože zachází s vizuálními informacemi úplně jinak.

Na tomto kurzu se naučíme, jak se na věci podívat. Při jednoduchých cvičení v sobě budeme objevovat umělce, zlepšíme naše vnímání a tvořivost. Projdeme čtyřmi dovednostmi (umět rozeznávat a pozorovat hrany, prostor, vztahy, světlo a stíny), které potom dáme dohromady a výsledek nás mile překvapí - novým pohledem na lidi, věci a události. Každý se velmi rychle naučí kreslit, i ten, kdo si myslí, že to nikdy nebude umět. Zbavíme se omezujících sebehodnocení, takže poté už nepropadneme panice, nezhroutíme se před velkých úkolem, ale zapojíme svou tvořivost a budeme jednat efektivně.
Tento seminář je mimo jiné vhodnou přípravou pro talentové zkoušky, trvá tři dny a veškeré pomůcky dostanete na místě.

Kreslení pravou mozkovou hemisférou pro děti

Jedná se o zkrácenou verzi kurzu pro dospělé, trvá dva dny. Součástí semináře jsou cvičení integrující činnost pravé a levé mozkové hemisféry. U dětí se zlepší koncentrace, jemná motorika a vnímání. Pomůcky jsou k dostání na místě.

Barevné kreslení

Kolem nás je krásný barevný svět, ale často tu různorodost barev nevnímáme, protože jsme pohlceni šedou pouští stereotypu. Rozeznávání a používání barev vyžaduje značnou pozornost levé mozkové hemisféry, zatímco vnímání barev a barevné vztahy jsou doménou pravé mozkové hemisféry.
Dvoudenní kurz zahrnuje práci s voskovými pastely a odblokování našeho barevného vnímání. Kurzu se mohou zúčastnit pouze absolventi Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Přineste si svou barevnou fotografii pohlednicového formátu, ostatní pomůcky dostanete na místě.

Po těchto základních kurzech lze následující nástavbové dvoudenní kurzy navštěvovat v libovolném pořadí:

Malování na hedvábí

Seznámíme se s různými technikami malby na hedvábí. Vytvoříme si návrhy na šátky, šály a podobně. Nejlepší návrhy zrealizujeme a vy budete mít originální dárek pro sebe či své nejbližší.
Pomůcky budou na kurzu k dispozici. Součástí je též uvolnění bloků.

Kvaš a tempera

Kvaš patří mezi velmi staré techniky malby, touto technikou se nejčastěji malovalo na zeď. My budeme malovat na mokrý barevný papír. Poté se naučíme pracovat s temperou, která se vyznačuje sytými krycími barvami a tím se odlišuje od kvaše. Dostaneme se až k abstraktnějšímu vyjádření reality.
Součástí kurzu je též odblokování. Pomůcky dostanete na místě.


Připravují se další semináře s různými technikami:
Olejomalba
Akvarel
Malování na sklo a porcelán
Textilní koláž a další.


HUDBA PŘES PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉRU

Hudba a já

Jaká by byla společnost, kdyby každý hrál na hudební nástroj? Hudebníci by hráli hudebníkům. Tajemství hudby je komunikace a ta potřebuje dohody. Když se něco stane složitým, potřebujeme najít jednoduchost a místo, kde jsme ji zanechali. Na dvoudenním semináři si uvolníme bloky systému přesvědčení, které máme s hudbou a budeme pracovat se svaly na rukou. Dále zde získáte přehled o původu západní hudby, základy hry na klavír a kytaru, jak zahrát akordy a stupnice podle nové metodiky Duncana R. Loriena.

Já a hudba

Pokračování semináře, kde se naučíme číst a psát noty, rytmiku, koordinaci rukou a odstraníme další bloky, které nám brání zahrnout hudbu do svého života jako přirozenou součást.

Komunikace hudbou

V tomto semináři máme možnost získat nebo si rozšířit schopnost vyjadřovat své city a myšlenky v hudbě. Podíváme se na zásady dnešních melodií a jejich skládání.


Tyto kurzy je nutné absolvovat v uvedeném pořadí, může se jich zúčastnit každý. Ti, kdo se hudbou nikdy nezabývali i hudebníci a učitelé hudby.

Kreativní pohyb - využijte barevný nápis dole, jenž vás odkáže na dotyčnou stranu, na které se dozvíte informace o Kreativním pohybu

Kreativní pohyb